Fortsatt strid om undergangen i Løten

UAVKLART: Fotgjengerundergangen ved Løten stasjon åpnet i sommer. Det er fortsatt uenighet om grunnerstatninger.

UAVKLART: Fotgjengerundergangen ved Løten stasjon åpnet i sommer. Det er fortsatt uenighet om grunnerstatninger. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmannen i Løten har innkalt formannskapet til ekstraordinært møte, fordi det fortsatt er uenighet om erstatninger.

DEL

– Det er ulik forståelse av skjønnsrettens avgjørelse i saken, sier rådmann Tollef Imsdalen.

Han viser til Hedmarken tingretts kjennelse fra 9. september i fjor, der retten fastsatte erstatninger for grunnerverv etter byggingen av den nye fotgjengerkryssingen under jernbanelinja i sentrum.

Saken havnet i tingretten etter at Løten kommune ikke klarte å bli enige med Rom Eiendom AS og eierne av treningssenteret Family Sports Club i Stasjonsvegen 14 om erstatningsbeløp.

Etter skjønn ble Rom Eiendom tilkjent en grunnerstatning på 750.000 kroner. For eierne av treningssenteret i Løten ble erstatningen 350.000 kroner, som skulle tilsvare tapt salgsverdi.

Anket ikke

Erstatningssummene er langt lavere enn det som ble framsatt som krav, men ingen av partene anket. Nå viser det seg likevel å være uenighet om hvordan rettens kjennelse skal tolkes.

Bjarne Kjøs er medeier i Stasjonsvegen 14 og bekrefter at saken langt fra er avklart.

– Dommen slik den er skrevet gir mulighet for ulik tolkning, sier han.

Spørsmålet er om erstatningen på 350.000 kroner kommer i tillegg til summen på 400.000 kroner, som kommunen allerede har tilkjent grunneierne. Slik har Kjøs oppfattet avgjørelsen, mens kommunen hevder at 350.000 kroner er det totale oppgjøret.

– Vi har prøvd å være positive, men vi føler at vi sitter igjen med veldig lite, sier Bjarne Kjøs.

Treningssenteret har mistet både parkeringsplasser og utbyggingsmuligheter som følge av den nye undergangen.

Vil orientere

Rådmannen ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før han har orientert formannskapet. Det skjer førstkommende onsdag.

– Det vil bli gitt en orientering om innholdet i tingrettens skjønn og kommunens forståelse av dette, sier Tollef Imsdalen.

LES OGSÅ: Erstatningsoppgjør blir ikke anket

Artikkeltags