Kraftlaget ser alvorlig på stolpejobb bare centimetre fra høyspenten. Nå vil de ha en forklaring fra Bane Nor

Kraftlaget ba gravefirmaet vente til kablene var påvist, men da NØK kom tilbake var stolpejobben allerede gjort ferdig.