Forsvaret vil sette foten ned dersom ny jernbanetrasé svekker leiren i Elverum

Bane NOR planlegger ny tilsving for Solørbanen slik at godstog slipper å kjøre innom stasjonen og videre på Solørbanen. Forsvaret ber om egen avlastningsrampe, og varsler at det kan bli innsigelse mot planene.