Fire av ti ønsker høyhastighetstog mellom norske storbyer

Av

41 prosent av de spurte i en undersøkelse sier de er enige i at det bør bygges ut høyhastighetsbaner mellom de største byene i Norge.

DEL

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av ABC Nyheter. I undersøkelsen har de 1.041 som har svart, fått forelagt påstanden «Norge bør ta seg råd til å bygge høyhastighetstog mellom Oslo, Bergen og Trondheim».

Mens 41 prosent er enige i påstanden, svarer 8 prosent at de er «helt uenige», skriver avisen. I Oslo sier 54 prosent at de støtter slik utbygging.

20 prosent er nesten helt enig i påstanden, noe som innebærer at hele 61 prosent av de spurte er positive. I Oslo er 70 prosent positive.

I den politiske plattformen som de fire regjeringspartiene fremforhandlet på Granavollen i januar, heter det at det skal igangsettes «strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane i tråd med Nasjonal transportplan».

– Det er veldig bra at det norske folk støtter et slikt tiltak, sier nestleder Jon Gunnes (V) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

I 2012 konkluderte den såkalte Høyhastighetsutredningen med at det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge, men at investeringene kan komme opp i nærmere 1.000 milliarder kroner.

Artikkeltags