Ingen tro på IC-tog til Elverum

STØTTET FYLKESRÅDET: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (til venstre) gikk inn for vestalternativet for jernbanen i Hamar, noe fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen støttet fullt og helt. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

STØTTET FYLKESRÅDET: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (til venstre) gikk inn for vestalternativet for jernbanen i Hamar, noe fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen støttet fullt og helt. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund) Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap) mener det er urealistisk med intercitytog til Elverum. Han er mer opptatt av å styrke togforbindelsen mellom Elverum og Lillehammer.

DEL

Det var dragkamp i fylkestinget mandag om dobbeltsportraseen gjennom Hamar.

Høyre med fylkestingsrepresentantene Yngve Sætre og Kristian Tonning Riise i spissen (H) påpekte at dobbeltspor i østlig trase gjennom Hamar er den beste løsningen sett fra Elverum.

Da kan intercitytog i framtida kjøre rett fra Elverum til Oslo, mente de, selv om planleggingsleder Sverre Setvik i Jernbaneverket viste til at Rørosbanen verken er elektrifisert eller tilrettelagt for raske tog, og at det kanskje er like interessant, i alle fall hvis det blir hovedsykehus ved Mjøsbrua, å kunne kjøre tog direkte fra Elverum via Moelv til Lillehammer, noe som i prinsippet er mulig i dag, og som fortsatt vil være det ved valg av vestalternativet.

Heller øst-vest

Nettopp vestalternativet, som flertallet i fylkestinget gikk inn for, støttet Røberg-Larsen helhjertet opp om. Han har ikke noen tro på at intercitytog til Elverum er særlig aktuelt. Han viste til at han ikke hadde hørt noe om intercity-argumentet for østalternativet verken fra fagfolk eller fra Høyre-folk i kommunestyret i Elverum.

Røberg-Larsen er mer opptatt av å følge anbefalingene i Innlandsutvalgets rapport om å styrke øst-vestforbindelsen fra Elverum mot Gjøvik og Raufoss.

– Med en vestløsning i Hamar, og en elektrifisering av Rørosbanen, er det mulig å etablere en effektiv togforbindelse fra Østerdalen til Hamar, Moelv og Lillehammer. Denne forbindelsen vil gi god forbindelse til intercitytriangelet, samt være svært interessant hvis det blir hovedsykehus i Moelv og fortsatt drift ved sykehuset i Elverum, sier Røberg-Larsen, som påpeker at en togforbindelse Stor-Elvdal-Rena- Elverum-Hamar-Lillehammer også vil dekke hele nedslagsfeltet til det nye universitetet, som kan bli resultatet av den planlagte sammenslåingen av Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.

For passive i Elverum

Røberg-Larsen mener Elverum-politikerne har vært for passive til det som skjer på jernbanefronten i Hamar.

Elverum-ordfører Erik Hanstad (H) parerer kritikken og sier at Elverum kommune ikke er blant høringsinstansene for dobbeltsporet gjennom Hamar. Han sier at han støtter Yngve Sætres synspunkt om at østlig trase er best for Elverum på grunn av muligheten for direkte forbindelse til Oslo. Han sier Elverum Høyre på eget initiativ trolig vil sende inn en høringsuttalelse, der dette synspunktet blir fremmet.

Hanstad påpeker også at dersom Røberg-Larsen mener Elverums politikere har vært for passive i forhold til jernbanesaken i Hamar, så hadde det vært fullt mulig for Røberg-Larsen å ta opp dette temaet selv som folkevalgt i Elverum.

Artikkeltags