13 kom­mu­ner vil ha øst­lig jern­ba­ne i Ha­mar: – Vil bety enormt for El­ve­rum og hele Øs­ter­da­len

13 kom­mu­ner fra Sør-Trøn­de­lag til og med Lø­ten går sam­men for å få til en øst­lig jern­ba­ne­løs­ning i Ha­mar. – For El­ve­rum og Øs­ter­da­len er det in­gen tvil, øst­lig løs­ning vil være klart best, sier ord­fø­rer Even Moen, Stor-Elv­dal og Sps grup­pe­le­der i El­ve­rum Arn­finn Ut­hus.