Her skulle Trysilbanen ha gått gjennom Elverum

Sjekk påtegningen på det historiske flyfotoet! Det viser hvor Trysilbanen skulle ha gått gjennom Elverum, dersom den hadde blitt bygd.