To lokale damer vil lede fengslene i Innlandet

10 menn og seks kvinner har søkt på nyopprettet lederstilling for Kriminalomsorgen Innlandet.