Hun er i dag ansatt ved Greveløkka skole i Hamar, og hennes engasjement varer i første omgang ut 2019.

Mobbeombudet er er en del av en nasjonal satsing, og skal bidra til at barn, elever og foreldre får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne i stillingen. Samtidig har jeg stor respekt for at dette med mobbing er et problemområde, sier Anni Rogstad, som har lærerutdanning med en mastergrad innen tilpasset opplæring.

Rogstad hadde hard kamp om stillingen, der det var 39 søkere. Av disse var 31 kvinner og åtte menn.

– Jeg skal hjelpe barn og unge,foreldre og ansatte i barnehager og skoler. Mange jobber systematisk og godt på området, og det er her jeg kommer inn som en veileder i det videre arbeidet. Jeg ønsker å bli et synlig, aktivt og praksisnært mobbeombud, sier Rogstad til Hedmark fylkeskommune.