Han sa opp 1. april, men nå vil Trygve Øverby likevel fortsette som kommunalsjef i Trysil

Ordfører Erik Sletten er veldig glad for at han og rådmann Jan Sævig lyktes i å overtale Trygve Øverby (66) til å fortsette som kommunalsjef for helse- omsorg og sosialsektoren i Trysil kommune.