Jon Einar og Knut Arne tilbyr Løten to kommunedirektører til prisen av én

– Vi tilbyr Løten kommune to fulle årsverk for én million kroner, som er mindre enn lønna til rådmannen i dag, sier Knut Arne Søsveen (49) og Jon Einar Birkevold (55). De har sendt felles søknad på stillingen som kommunedirektør i Løten.