Erstatninger for over 1,3 milliarder etter tørkesommeren

STORE SUMMER: Gårdbrukerne vil søke erstatning på over 1,3 milliarder kroner etter den tørre sommeren i år, ifølge en ny prognose fra fylkene.

STORE SUMMER: Gårdbrukerne vil søke erstatning på over 1,3 milliarder kroner etter den tørre sommeren i år, ifølge en ny prognose fra fylkene. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Gårdbrukerne vil søke erstatning på over 1,3 milliarder kroner etter den tørre sommeren i år, ifølge en ny prognose fra fylkene.

DEL

Beløpet er 200 millioner kroner høyere en prognosene fra august, opplyser Landbruksdirektoratet.

Det er varslet over 12.000 søknader, og høye erstatningsbeløp. Tallet er vesentlig høyere enn i et gjennomsnittsår, da det kommer rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning.

Rundt en tredel av søknadene ventes å komme fra Oppland, Oslo og Akershus. Her tilsier prognosen at det vil søkes om nær en halv milliard kroner til sammen. I Hedmark er det snakk om 1.330 søknader med et samlet beløp på 165 millioner kroner.

I disse områdene har grovfôr- og kornproduksjonen sviktet.

Ulikt utslag

Den ekstreme tørken og sterke varmen har slått til ulikt i forskjellige deler av landet.

– Lokale regnbyger har også variert mye i tørkerammede områder. Det er derfor stor variasjonen mellom enkeltbruk også innen samme fylke. Det kom noe nedbør i august, men det var for sent for mange, kornet var bortimot modent, og enga har i varierende grad svart på nedbøren, opplyser Landbruksdirektoratet.

I intensive produksjoner som grønnsaker, poteter og bær, er det vanlig at bøndene har vanningsanlegg, men dette er ikke vanlig i korn- og grovfôrproduksjon.

Det er stor avlingssvikt i Agder og Øst-Norge, og noe mindre på Vestlandet. Agder fikk regn noe tidligere i august, så bøndene der tok igjen noe etter en meget krevende start på sesongen. På Østlandet har regnbygene falt ujevnt over landsdelen. Rogaland og Vestlandet ligger på 70–80 prosent av normalt avlingsnivå.

Mange har fått alt ødelagt

De som ikke har hatt vanningsanlegg på Sør- og Østlandet, har stort sett fått sin avling helt ødelagt i år. De med vanningsanlegg har også hatt en stor jobb med å vanne nok, og varmen har vært en utfordring i seg selv, selv om det er vannet nok, ifølge direktoratet.

Både kommuner og fylker rapporterer at det er svært vanskelig å anslå graden av avlingssvikt. Store arealer er rammet, og tapene blir først dokumentert når avlingen blir solgt. For å ha rett til erstatning, må avlingen være mindre enn 70 prosent av et normalår.

Prognosen er foreløpige tall, og de endelige tallene for kommer først når utbetalingene er gjennomført. Søknadsfristen 31. oktober, og da vil det bli klart hvor mange søknader som kommunene og fylkesmennene skal behandle.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken