Fredag er det 100 år siden Senterpartiets forløper, Bondepartiet, så dagens lys. Men det er mye mer enn 100 års forskjell på Bondepartiets første formann Johan E. Mellbye og dagens Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. På datidens Bondepartiet og dagens Senterpartiet også. Du må lete lenge etter likhetstrekk mellom den langt på veg høyreradikale storbonden Mellbye på Grefsheim på Nes og den rødgrønne bonden Vedum på Bjørby gård i Stange. Men begge var bønder, stortingspolitikere og partiledere med utgangspunkt i Hedmark.

Et framtidig tett samarbeid med Arbeiderpartiet var helt fremmed for delegatene som var samlet i Kristiansand 19. juni 1920 for landsmøte i det som het Norsk Landmandsforbund. Her ble det bestemt å stifte et eget parti, Bondepartiet, som skulle stille til stortingsvalg året etter. Under Mellbyes ledelse var arbeiderbevegelsen den store motstanderen. Bondepartiet kjempet imot tariffavtaler for arbeidsfolk og ville fjerne hjelp fra det offentlige til fattige og trengende. Men grunnleggernes linje møtte etter hvert motstand og partiet har vært gjennom flere linjeskifter, i 1959 ble Bondepartiet til Senterpartiet, det var behov for å vise politisk ståsted og åpne for flere enn bønder. Partiet gikk inn i det borgerlige blokken. I 2005 gikk partiet inn i den første rødgrønne regjeringen sammen med Ap og SV.

Bondepartiet kjempet imot tariffavtaler og offentlig hjelp til fattige og trengende.

Med primærnæringens interesser har hele vegen vært partiets hovedhensyn. Som økt sjølforsyning av landbruksvarer. Sp er også kjent for kamp for distriktene og motstand mot sentralisering både av folk og makt. Dagens Sp fenger stadig flere og har vind i seilene. Dersom det blir et nytt rødgrønt regime, vil trolig Sp få mer makt enn sist. Hvordan denne makta vil tydeliggjøres for utålmodige velgere med skyhøye forventninger, vil være avgjørende. Gratulerer med dagen.