Nå blir det fiber i følgende ni områder: Løten Vestbygd, Løten sentrum, Østroa, Løten sør, Segla/Myklegard, Rokosjøen, Vestre Skogbygd, Østre Skogbygd og Rokosjøen sør.

Utbyggingen starter i sommer.

– Med dette kommer vi så nært full dekning som det er mulig. Nå er det opp til innbyggerne å melde interesse, sier en svært fornøyd ordfører.

– Dette er svært viktig for Løtens innbyggere og næringsliv og har vært et mål for oss i kommunen lenge. Derfor er det en gledens dag!

Tre leverte tilbud

Ikt-rådgiver Jan Gudbrandsen opplyser at kommunen lyste ut en anbudskonkurranse før jul. Tre aktører leverte tilbud, og HomeNet kom ut på topp.

Avtalen innebærer fiberutbygging til tomtegrensa. Huseier må dekke en etableringskostnad på 1.990 kroner og selv legge ned fiberkabel fra tomtegrensa til husveggen, eventuelt betale utbygger eller andre for å gjøre denne jobben.

Løten kommune går inn med drøyt åtte millioner kroner for å realisere utbyggingen. Midlene er allerede bevilget. I tillegg har kommunen mottatt i overkant av to millioner i såkalte NKOM-midler til utbygging i området Segla/Myklegard.

Videre er det igjen 720.000 kroner etter utbyggingen i Budorvegen, og Hedmark Fylkeskraft har bidratt med 3,75 millioner.

For utbyggerselskapet innebærer oppdraget i Løten en totalinvestering på 65 millioner kroner. Det forteller Asgeir Torstensen, analysesjef i HomeNet.

Har frist til neste år

Kommunestyret har tidligere satt av nesten tre millioner kroner på fond til formålet, og det er i et nyere vedtak avsatt ytterligere åtte millioner til bredbåndsutbygging i perioden 2021 til 2023.

– Her har vi klart å nå målet for et lavere beløp enn det som er bevilget, påpeker Jan Gudbrandsen.

– Målet er å være ferdig med all graving i 2022, slik at det kan ferdigstilles i år, men det kan komme forsinkelser i enkelte områder, slik at utbygger har i sin kontrakt en ferdigstillelse innen utgangen av juni 2023, sier han.

I dag er det en bredbåndsdekning på cirka 76 prosent i Løten. Med tilbudet som nå går ut i ni nye områder i kommunen, blir det å regne som full dekning. Det vil si at ingen boligområder gjenstår for utbygging.