Før jul ble det kjent at Sykehuset Innlandet har bestemt at dagambulansen i Engerdal skal erstattes med en enredder-bil. Dette er den verste julegaven Sykehuset Innlandet kunne gi engerdølene!

I Østlendingens artikkel 22.12 raser ordføreren i Engerdal, Line Storsnes, mot kutt i ambulansetjenesten i kommunen.

Som sambygding og pårørende er jeg indignert! Vårt verste mareritt ser ut til å bli virkelighet; dette er et nytt slag i ansiktet på oss engerdøler, ikke nok med at vi har mer enn nok vei til sykehuset fra før, og enda lenger kan det bli med nytt sykehus i Moelv, så blir vi i tillegg fratatt en av våre sårt trengte ambulanser.

Ifølge samme artikkelen sier Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør for divisjonens prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet «at de er opptatt av at befolkningen skal få best mulig hjelp når de trenger det ut i fra de ressursene vi til enhver tid rår over». Det er her vi føler oss sterkt urettferdig behandlet! Kommunen er stor i areal og med lange avstander til ytter-grendene.

Majoriteten av befolkningen er av den eldre garde, en gruppe som har størst behov for ambulanse. Vi har også flere unge nyetablerte familier, og ikke minst hytteturister og tilreisende gjennom hele året. Enten man er ung, gammel, fastboende eller tilreisende; behov for ambulanse har vi. Vi ønsker alle å føle oss trygge, men det gjør vi ikke nå lenger!

Personlig har jeg som pårørende sårt erfart behovet for ambulanse. Min far var uheldig og falt ute på gårdsplassen en regnværsdag i slutten av august. Min mor, som hører dårlig, var inne og hørte ikke at han ropte på hjelp. Uheldigvis gikk det over 1 time før hun gikk ut for å se etter ham. Han lå på bakken med brukket lårben, og hun dekket han med tepper mens hun skyndte seg for å ringe 113. Dessverre fikk hun beskjed om at ambulansen allerede var på oppdrag, utenfor kommunen, så de måtte rekvirere ambulanse fra Trysil. Dette medførte at min far ble liggende ute ytterliggere en time før hjelpen kom, og han var da helt gjennomfrossen etter å ha ligget på den kalde bakken. Det krevde to personer for å få ham opp på båre og inn i ambulansen. Vi tør ikke tenke på konsekvensene dersom dette hadde skjedd på vinteren.

Min far har vært uheldig flere ganger: en annen gang ramlet han på badegulvet og fikk hofta ut av ledd. Da måtte de tilkalle begge ambulansene i kommunen fordi det måtte fire personer til for å få ham opp på båre.

Mange tanker har kommet i ettertid, blant annet hvor mye lenger min far hadde måttet ligge på badegulvet, dersom det kun hadde vært en enbemannet akuttbil som var tilgjengelig? Min mor hadde aldri hatt mulighet til å være den fjerde personen som måtte ha hjulpet til.

Hadde de da og måttet tilkalle en ambulanse fra Trysil?

Det som er sikkert er at min mor ikke lenger føler seg trygg.

Jeg er redd jeg ikke er alene om min erfaring her i kommunen. Vi har også flere innbyggere som er født i veikanter eller busslommer på vei til fødeavdelingen.

Som leder for Drevsjø Sanitetsforening har jeg vært i kontakt med de fleste lag og foreninger her i Engerdal ang. denne saken. Alle foreninger har gitt utrykk for at de også er bekymret og ikke minst rasende! For å sitere vår ordfører i artikkelen: «Er ikke livene i Engerdal verdt like mye som livene i mer tettbygde strøk?» Dette føler vi ALLE her i kommunen, og vi støtter kommunestyret i deres bekymring. Vi forventer svar fra Sykehuset Innlandet ved Geir Kristoffersen på akkurat dette spørsmålet.

Likeledes forventer vi svar på hva Sykehuset Innlandet mener løsningen er om et tenkt scenario i Elgå eller Sømådalen, hvor det oppstår en akuttsituasjon midtvinters, sykebilen er på oppdrag utenfor kommunen, og det er ikke flyvær for helikopter? Med kun en enredderbil tilgjengelig som ikke kan kjøre en meter fordi den kun betjenes med en person, er dette forsvarlig? Eller hva om det hender en større ulykke her i kommunen der flere har behov for akutt hjelp til sykehuset?

En enredderbil kan være fin å ha, MEN da i TILLEGG til det tilbudet vi allerede har.

Som sanitetskvinne har jeg et bankende hjerte for alle her i kommunen, både unge og gamle. Vi her i Engerdal kan ikke se på at både innbyggere og politikere blir overkjørt av en helsetjeneste som vi er med på å «drifte» ved at vi betaler vår skatt. Vi har like mye rett til et trygt liv som alle andre!

Vi i Drevsjø Sanitetsforening, Engerdal Pensjonistforening, Engerdal Sportsklubb, Engerdal og Rendalen Lions klubb, Engerdal Motorklubb, Engerdal Motorhistoriske klubb, Engerdal Snøscooterforening, Destinasjon Femund Engerdal, Engerdal og Omengn Revmatikerforening, Gloføken 4H, HLF Engerdal støtter politikerne i Engerdal deres kamp for ambulansen her i Engerdal.

Ann-Cathrin Drevsjømoen
Leder for Drevsjø Sanitetsforening