Johnsen innså før Frps fordeling av representanter til stortingskomiteene at tiden i transport- og kommunikasjonskomiteen var over.

– Etter seks år i denne komiteen var det på en måte mission completed for min del med tanke på hva vi har fått til på E6, E16, riksveg 3 og riksveg 25. At jeg skulle havne i justiskomiteen var overraskende, men ikke helt uventet, siden jeg hadde satt opp denne komiteen på min ønskeliste, uttaler han til Østlendingen.

Johnsen påpeker at han også arbeidet med samferdsel i 16 år i fylkestinget i Hedmark før han ble valgt inn på Stortinget. Han legger ikke skjul på at han fortsatt vil være opptatt av samferdsel.

– Men jeg er også opptatt av et sterkt forsvar og et sterkt politi. Det var faktisk det som opptok meg mest den gangen jeg meldte meg inn i FpU. Så på en måte er ringen sluttet når jeg nå skal jobbe mest med justispolitikk, uttaler Johnsen.

Han legger til at han har jobbet mye for politistasjon på svenskegrensa og for Ilseng fengsel.

I tillegg til å sitte i justiskomiteen, har Johnsen fått plass som en av Frps tre representanter i Nordisk råd. Han er også første vara til landsstyret i Frp.