Hedmark fylkeskommune vedtok i fjor høst å legge ned Midt-Østerdal videregående skole på Koppang fra og med juni i år på grunn av den svake søkningen til skolen.

Siste skoledag nærmer seg, og spørsmålet er hva som skal skje med inventaret i skolebygget, som Hedmark fylkeskommune har leid av Stor-Elvdal kommune.

Det arbeides med å etablere en privat videregående skole samme sted, og Stor-Elvdal kommune har anmodet fylkeskommunen om å få overta inventar og utstyr.

Det dreier seg om elevmøbler (for eksempel pulter og stoler), kontormøbler, whiteboards, smartboards og tradisjonelle tavler. Videre er det utstyr i naturfagsalen og utstyr brukt på linja for medier og kommunikasjon. Det er også kantineutstyr og en god del skjønnlitteratur fra skolebiblioteket.

Fylkesrådet har nå vurdert hva som skal skje med inventaret, og satt opp en prioritert liste over hvem som får overta det.

Storsteigen videregående skole, som avdelingen på Nordstumoen nå er en del av, har førsteprioritet og får det utstyret de trenger, noe som er i tråd med fylkeskommunens avhendingsreglement.

Deretter får de øvrige videregående skolene i Hedmark tilgang til inventar og utstyr de har bruk for til en avtalt pris i henhold til avhendingsreglementet.

Det som er igjen etter dette, overtas av Stor-Elvdal kommune.