Kan ikke love penger til å utbedre utskjelt veg

– Investeringer på fylkesveg 30 står ikke i handlingsprogrammet som ble vedtatt av den forrige fylkeskommunen, men er helt klart med i arbeidet for det neste handlingsprogrammet for perioden 2022–2025.