– Jeg kjenner at jeg blir litt rørt når jeg leser begrunnelsene, sier Hanne Mette Walhovd Paulsen, kulturrådgiver i Løten kommune.

Hun har tatt imot til sammen 50 forslag på verdige prisvinnere innen kultur, idrett og frivillighet i bygda. Her er det mange som fortjener en påskjønnelse og pris fra kommunen.

– Det vitner om hvor vanvittig mye tid mange legger ned for fellesskapet, sier Paulsen.

Noen av kandidatene er foreslått flere ganger. Opptellingen viser at det er hele 33 kandidater til ildsjelprisen, Olines virke. Til kulturprisen, Edvards palett, er det seks kandidater.

– Vi har gode kandidater til begge priser, fastslår Hanne Mette Walhovd Paulsen.

Her er kandidatene

Kandidatene til ildsjelprisen er Klas Erik Lindstad i Løiten Skytterlag, pensjonistene som jobber under pultost- og akevittdagene, kirkegårdsarbeiderne Even Norderhaug og Tore Lundby, skuterkjørerne i Vestre Skogbygd Kai Hoel og Håkon Kildahl, Mette Bekkevold i Løten FK, Sidsel Trætteberg for innsats innen idrett og Ådalsbruk vel, speiderleder Tom Evensen, Ann-Kristin Sjeflo i Løten skolekorps, Håvard Nyland for innsats innen idrett og anlegg, de ansatte i hjemmebasert omsorg, ildsjel Gitte Rudstaden, Per Bjørke i Røde Kors og annet frivillig arbeid, Frøydis Kjøs for innsats i Røde Kors og fysisk aktivitet, Helge Kristian Storsveen er et levende leksikon når det gjelder «gammelt fra Løten», Stine Sønsterud Berg som driver kattehjelpen, Trine Fjeldstad Kazemba ved Løten Frivilligsentral, Gøran Olsen for innsats ved idrettsanlegg og annet i kommunen, Jan Johnsrud i HHT Løten, Haldis Skjærstad i Klokkergårdens loppemarked, Arne Gunnar Barflo for innsats innen idrett og frivillighet, Anne Marit Kroken ved Jønsrud skole/SFO, Gerd Else Sletmoen-Nordli ved Løten nærstasjon, styret i pultost- og akevittdagene, Amund Olav Sigstad for innsats blant annet i idretten, menighetsrådet og Mosjømarsjen, Harald Utter og Espen Holøyen Skjærbakken, fotballtrenere og inspiratorer på Ådalsbruk, Steinar Libak i Løten o-lag, Tove Kristin Westli i Løten o-lag, Geir Johansen, frivillig banemester i Nordbygda, Dagfinn Bolstad, matutkjører og ildsjel, familien Roar, Elin og Kine Arvesen for innsats i Nordbygda håndball, Kattehjelpen Hedemarken, og Den Norske Turistforening avdeling Løten.

Kandidater til kulturprisen er Løten Ungdomsteater, spisestedet Mona Lisa Løten, kunstner Anna Louise Andersen, bandet 3 Bra Kara, Bjørg Fuglebrenden for innsats innen husflid og håndarbeid, og lyriker Ted M. Granlund.

12.000 kroner

Det er driftsutvalget og ordføreren som senere i høst avgjør hvem som blir årets prisvinnere.

Begge prisene er på 12.000 kroner.

I fjor gikk ildsjelprisen til Løten Røde Kors, mens Evald Fjærgård ble vinner av kulturprisen.