Kari og 14 andre besøksverter gjør at pasienter kan ta imot besøk på sikkert vis: – Dette er en fin og veldig bra ordning