(Glåmdalen)

Åsnes kirkekontor sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding om at Åsnes kirke stenges midlertidig.

Åsnes kirkelige fellesråd, kirkevergen, verneombud og Åsnes menighetsråd stiller seg bak dette.

Kommunens representant i fellesrådet stiller seg også bak stengingen, og ordfører Ørjan Bue har også uttalt enighet.

Bakgrunnen er bekymring knyttet til bygningsmessig tilstand og store angrep av helseskadelig sopp. KA involveres i en videre vurdering av hva som bør gjøres med Åsnes kirke.

Ordinære gudstjenester og julegudstjeneste flyttes til Gjesåsen kirke.

Forrige uke ble deler av kirken stengt, og det er lenge siden babysangen sluttet å ha sitt opplegg der.

Glåmdalen forsøkte å få tak i ordfører Ørjan Bue og kirkeverge Sissel Framaas etter at pressemeldingen ble sendt ut, men ingen av dem har så langt besvart våre henvendelser.