Biskopene vil gi prester plikt til å melde fra om omsorgssvikt

AKTUELT MED MELDEPLIKT: Biskop Solveig Fiske sier at det kan være aktuelt med meldeplikt for noen yrkesgrupper.

AKTUELT MED MELDEPLIKT: Biskop Solveig Fiske sier at det kan være aktuelt med meldeplikt for noen yrkesgrupper.

Av

Enkelte prester har tolket taushetsplikten så strengt at de ikke har meldt fra om omsorgssvikt. Nå vil biskopene gi prester meldeplikt etter barnevernloven.

DEL

Et samlet Bispemøte bestemte forrige uke at de vil jobbe for å innføre meldeplikt etter barneloven for enkelte yrkesgrupper i Den norske kirke, ifølge Vårt Land.

Initiativet til endringen kommer etter en doktorgrad av Kjartan Leer-Salvesen som viste en klar tendens til at enkelte prester satte taushetsplikten over plikten til å melde fra om alvorlige forhold til barnevernet eller politiet.

Det er ennå ikke klart hvilke yrkesgrupper det dreier seg om, men ifølge biskop Solveig Fiske i Hamar er det aktuelt med meldeplikt for kateketer, diakoner, kantorer og prester.

Presters taushetsplikt tilsier at de ikke kan melde fra om betroelser de får vite gjennom sjelesorg. Taushetsplikten kan kun brytes for å avverge en alvorlig forbrytelse, men plikten omfatter ikke nødvendigvis omsorgssvikt.

Både Fagforbundet Teologene og Presteforeningen har tidligere uttrykt at de er usikre på om det er ønskelig med en meldeplikt for prester.

Leder Martin Enstad i Presteforeningen sier blant annet at de avventer en utredning fra biskoene som viser hva en slik meldeplikt vil bety. Men han er klar på at det er et behov for å styrke kompetansen om det eksisterende regelverket, noe biskopene nå vil gå i gang med.

Artikkeltags