Murpussen flasser av kirka, men nye og brannsikre ovner haster mest

SLITASJE: Utbedring av tårn og grunnmur er noen av investeringsbehovene som listes opp for Løten kirke.

SLITASJE: Utbedring av tårn og grunnmur er noen av investeringsbehovene som listes opp for Løten kirke. Foto:

Gamle og brannfarlige rørovner under benkene i Løten kirke må skiftes ut. Rådmannen foreslår at et tilskudd på 1,4 millioner kroner vurderes innarbeidet i budsjettet for 2019.

DEL

De gamle rørovnene fra 1925 utgjør en risiko. Det har Hedmarken brannvesen har påtalt i flere tilsynsrapporter.

Men langt flere behov står i kø i kirkebygget, både innvendig og utenpå; en ny plan viser investeringstiltak for til sammen nær fire millioner kroner. Det omfatter blant annet utbedring av tårn og fialer, fugereparasjon av grunnmur og fundament, lynvernanlegg, sprinkleranlegg og nytt brannalarmanlegg.

Løten kirke er oppført på 1200-tallet og er automatisk fredet som middelalderkirke. Det betyr at alt av materialer og arbeid skal godkjennes av riksantikvaren.

Planen som legges fram i formannskapet 14. november inneholder tiltak som strekker seg mange år framover i tid. Rådmannen mener det er riktig å innfri det som er faktiske krav i forskrift og lovverk. Avviket på fyringsovnene foreligger etter tilsyn fra brannvesenet, og rådmannen vil prioritere å lukke avvik som berører personsikkerhet og sikring av verdier.

Han foreslår derfor at tiltakene som berører rørovner, styring og el-fordelingstavle vurderes i økonomiplanarbeidet for perioden 2019–2022.

BEKYMRING: Å skifte ut de gamle rørovnene er nødvendig for å gi lavere energiforbruk og bedre brannsikkerhet.

BEKYMRING: Å skifte ut de gamle rørovnene er nødvendig for å gi lavere energiforbruk og bedre brannsikkerhet.

Artikkeltags