Gå til sidens hovedinnhold

Historisk orgelinnvielse i Tynset kirke

Artikkelen er over 3 år gammel

Klangen i kirkerommet ga menigheten gåsehud, da det nye orgelet i Tynset kirke endelig ble innviet søndag.

Hele prosessen med å skaffe det nye kirkeorgelet har tatt fem år, så det er neppe noen overdrivelse å si at søndag 22. oktober var en historisk dag.

Berømmet innsatsen

– Det er godt å se at bevilgende myndigheter uttrykker forståelse av verdien av et godt orgel i kirkehuset. Det er også godt å oppleve folks engasjement for sin kirke gjennom å få dette til, sa biskop Solveig Fiske under innvielsen.

I sin preken berømmet hun all den innsats og vilje som er vist for å skaffe nytt orgel.

– Sang og musikk er viktig ved at den uttrykker det dypeste dype i glede og sorg. Å ha et godt orgel legger til rette for dette både ved konserter, gudstjenester, vielser, barnedåp, konfirmasjoner og begravelser. Orgelet omtales gjerne som dronningen blant instrumenter, og i vårt bispedømme står vi i en lang tradisjon med orgel. De eneste orgelpipene fra middelalderen som er bevart i Norge er faktisk funnet i ruinene etter den gamle domkirken på Domkirkeodden i Hamar, sa biskopen under gudstjenesten. Den markerte også at det er 500 år siden Martin Luther og reformasjonen.

Bar ut fire tonn med orgel  

Samlet inn 1,7 millioner

Det nye orgelet har totalt kostet 5,4 millioner kroner, hvorav 1,7 millioner er innsamlede midler i menigheten.

Orgelet sto tidligere i Sct. Peder kirke i Næstved helt sør på Sjælland, og ble bygd i 1959 av Marcussen & Søn i Åbenrå i Danmark, som er verdens største orgelbyggeri.

Med sine 2.100 piper fordelt på 36 registre er faktisk «dronningen av instrumenter» i Tynset kirke ikke bare det største orgelet mellom Oslo og Trondheim.

Les også

Mangler 300.000 til nytt kirkeorgel i Tynset

 

Største på landsbygda

– Det er faktisk det største orgelet på landet i hele Norge. I hvert fall til neste år, da Sakshaug på Inderøya får et kirkeorgel som har 10 registre mer, sier pensjonert kantor Hans Jacob Tronshaug.

Han får mye av æren for at Tynset kirke har fått et nytt orgel med så flott klang. Sammen med Jan Ryde i Ryde & Bergs Orgelbyggeri som har restaurert orgelet, dro han til Danmark for å vurdere kvaliteten på instrumentet. Den viste seg å være meget god, noe menigheten fikk høre med egne ører på denne historiske dagen med orgelinnvielse.

Les også

Har orgel som attåtnæring

 

Veldig godt fornøyd

Både Tronshaug og leder John Arne Aasen i orgelkomiteen ble gjenstand for taler med mange rosende ord under kirkekaffen i menighetshuset etterpå. En ekstra honnør vanket det også til de 50 frivillige dugnadsarbeiderne som har løftet, båret, snekret og malt for å få det nye orgelet på plass.

– Det fyller rommet på en helt annen måte enn det forrige kirkeorgelet. Det har noen barnesykdommer, men det er fordi det er så trangt bygget at det har med dimensjonen å gjøre og vil bli rettet på av organistene etter hvert, forsikrer Tronshaug og Aasen om.

Orgelbygger Ryde opplyser i den forbindelse at det vanligvis tar et halvt år før et nytt kirkeorgel har tilpasset seg det nye klimaet.

Kommentarer til denne saken