Gjorde historisk funn under restaureringen av Åsnes kirke

I 1876 satte byggmester Johan Schüssler, Mattis Larsen, Charles Nielsen og Olaus Nielsen sine navnetrekk på altergulvet i Åsnes kirke. Det dukket opp under det pågående restaureringsarbeidet. Riksantikvaren har bestemt at signeringene skal bevares.