Nytt varmeanlegg i Stor-Elvdal hovedkirke koster 2,2 millioner kroner

Det er beregnet at et nytt varmeanlegg i Stor-Elvdal hovedkirke vil koste 2,2 millioner kroner. Kommunestyret har allerede bevilget 1,3 millioner kroner, sånn at arbeidet kan komme i gang.

DEL

I oktober i fjor ble Stor-Elvdal hovedkirke ødelagt av et uferdig brannslokkingsanlegg, som sprøytet glykolholdig væske over hele inventaret.

Fortsatt er Stor-Elvdal hovedkirke et trist syn innvendig. Gulvet er tatt opp og situasjonen for orgelet er uavklart. Dette er forsikringsskader.

Følger Riksantikvarens råd

I tillegg er det klart at kirken trenger et nytt varmeanlegg, noe som ikke dekkes av forsikringen.

Ulike oppvarmingsløsninger er vurdert. Riksantikvaren har anbefalt at det installeres oppvarming under kirkebenkene. Det gir mest varme der det trengs mest, og minimalt med ulempe for øvrig inventar. Stor-Elvdal kirkelige fellesråd går inn for denne løsningen, som er anslått til å koste 2,2 millioner kroner. Fellesrådet har søkt kommunen om 1,8 millioner kroner til dette.

Kommunestyret i Stor-Elvdal vedtok 25. september å bevilge 1,3 millioner kroner til formålet. Tilskuddet innarbeides i årsbudsjettet for 2020.

Åpner til sommeren

Morten Gustu (Ap) er kommunens representant i fellesrådet. Han sier bevilgningen på 1,3 millioner kroner er viktig for at arbeidet skal komme i gang.

– Jeg håper vi kan åpne kirken igjen i midten av mai, hvis alt går etter planen når det gjelder å installere varmeanlegget, samt å utbedre skadene etter lekkasjen, uttaler Gustu, som regner med at kommunen må gå inn med enda mer penger til varmeanlegget enn beløpet på 1,3 millioner kroner som allerede er bevilget.

Han sier mange i Stor-Elvdal er svært opptatt av hva som skjer med kirken, og han opplyser at det vurderes å arrangere en åpen dag for at folk skal få se hvordan det nå ser ut inne i kirken.

Artikkeltags