– Kampen mot vold og overgrep angår alle. Vi ønsker å få det fram i lyset og inn i fellesskapet

VERDIGHET: Biskop Solveig Fiske, ordfører Bente Elin Lilleøkseth og prest Kristine Elisabet Berg deltar i verdighetsmesse i Løten kirke 17. februar.

VERDIGHET: Biskop Solveig Fiske, ordfører Bente Elin Lilleøkseth og prest Kristine Elisabet Berg deltar i verdighetsmesse i Løten kirke 17. februar. Foto:

Biskop Solveig Fiske kommer til sin tidligere sognekirke i Løten for å løfte fram en hjertesak; kampen mot vold og seksuelle overgrep.

DEL

– Jeg er glad for at biskopen er så engasjert, sier Kristine Elisabet Berg, kapellan i Løten.

Søndag 17. februar arrangeres det som kalles en messe for verdighet i Løten kirke. Det er en gudstjeneste som er åpen for alle, understreker Berg.

– Vold og overgrep angår alle, enten du har opplevd det selv, eller du kjenner noen som har vært utsatt. Det er en del av livet som også kan løftes inn i kirka, der livet hører hjemme, sier hun.

Selv om temaet er vondt og vanskelig, blir det en messe som først og fremst løfter fram håpet. Det handler om å synliggjøre erfaringer og skape forståelse.

– Vi ønsker å få det fram i lyset og inn i fellesskapet, sier Kristine Elisabet Berg.

Kirkas budskap er at alle har en verdighet som er umistelig. Det vil biskopen preke om, og en rekke andre personer og organisasjoner har sagt seg villig til å medvirke under messen. Blant dem er ordfører Bente Elin Lilleøkseth, Liv Karin Skjærstad fra frivilligsentralen, Randi Lunde fra Normisjon, Astrid Søsveen fra menighetspleien og Anne Berit Ommundsen fra Klokkergardsringen. Politiet er representert ved Pål Vegard Fjellestad, og Toril Nybrott deltar med sang.

Leder i menighetsrådet Mona Myrvang Nygaard deltar også. Hun synes det er helt på sin plass at kirka tar opp et tema som vold og overgrep.

– Jeg håper folk vil møte opp. Vi blir jo ikke akkurat rent ned på vanlige gudstjenester, sier Nygaard.

Messe for verdighet har vært arrangert i mange år i Hamar og flere andre steder i landet. I Løten blir det denne søndagen arrangert for første gang.

Etter gudstjenesten er det åpent hus i Klokkergarden, med servering og prat rundt bordene.

Artikkeltags