Heidi Toini Øieren fra Elverum og Rolf Kristian Larsen er blitt foreldre

Skuespillerparet ble foreldre til en gutt i juli.