Kjøper av skogeiendom til over 50 millioner kroner får ikke konsesjon

Fylkesmannen i Innlandet avslår søknaden fra Sylli Skog AS om konsesjon på Øvre Sjølie gård. Det avgjørende er at kjøper er et aksjeselskap.