Gå til sidens hovedinnhold

Kjøper seg EØS-fred

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ap/Sp-regjeringen har samlet seg rundt et kompromiss om forholdet til EU. EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Samtidig skal erfaringene med EØS-samarbeidet utredes. Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre har siket seg at EØS-avtalen ikke settes i spill. På den annen side har Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum vunnet en delseier gjennom at det nå blir en utredning om hvordan avtalen har fungert.

Den forrige EØS-utredningen stammer fra 2012 og konkluderte med at EØS-avtalen har tjent Norge godt. Spissformulert ble det her sagt at Norge i realiteten har blitt trekvart medlem av EU. Både EU-tilhengere og EØS-motstandere kunne, hver på sin måte, bruke denne beskrivelsen til sin fordel. Nå er det naturlig å gjøre opp fornyet status.

I LO-familien er det stor skepsis til EØS-avtalen. På denne bakgrunn har Fellesforbundet fremmet krav om at det må utredes alternativer til denne avtalen. Ønsket er å få utredet hvordan en handelsavtale med EU og fullt medlemskap vil arte seg som alternativer. I den politiske plattformen til Ap/Sp-regjeringen blir det dessverre ingen slik utredning.

Ap/Sp-regjeringen lover, som mange tidligere regjeringer, å føre en aktiv Europa-politikk. Det nye er løftet om å sikre nasjonal kontroll når det gjelder arbeidsliv, energi og jernbane. Jonas Gahr Støre bør ikke frykte en ny utredning, snarere tvert om. Han kjøper seg EØS-fred en stund. I neste omgang vil mer fakta på bordet ventelig bidra til at oppslutningen om EØS-avtalen styrker seg ytterligere.

Det nye er løftet om å sikre nasjonal kontroll når det gjelder arbeidsliv, energi og jernbane.

Kommentarer til denne saken