Klagestormen mot nye riksveg 3/25: Nå skal støyen måles, noe som kan bety bedre støyskjerming

Prosjektleder Taale Stensbye sier Statens vegvesen tar klagestormen mot støyen fra den nye riksveg 3/25 på største alvor. – Vi skal nå måle støyen på hele strekningen for å finne ut om den overskrider fastsatte retningslinjer, opplyser han.