Klaget på naboens søppel: Svaret var ikke det de håpet på

Det er ikke grunnlag i Forurensingsloven, og oppstilte gjenstander er ikke til fare for miljøet, er kommunens vurdering.