Det er Magne Vik Ravndal som skal lede presentasjonen av de fem kandidatene som er plukket ut blant de 93 opprinnelige kandidatene til å ta over etter Solveig Fiske som Hamars nye biskop.

Du kan se sendingen direkte fra klokken 18, nederst i saken.

Det er lagt opp til en og en halv times intervju og samtale med kandidatene som er prost i Sør-Østerdal Ole Kristian Bonden, sokneprest i Glemmen Hege Elisabeth Fagermoen, prost i Sør-Gudbrandsdal Tor Even Fougner, prost i Sandefjord Raag Rolfsen og sokneprest i Frogner Margunn Sandal.

Vi er ikke langt fra hverandre teologisk eller kirkepolitisk. Det er vel et resultat av at bispedømmerådet har nominert kandidater etter Hamar bispedømmes visjon og tradisjoner. Men vi er forskjellige mennesker med ulik bakgrunn og ståsted. Utfordringen blir å få fram forskjellene. Målet er å skape et bilde av hvem vi er og hva vi står for, sier Ole Kristian Bonden.

Etter presentasjonen skal kirka i gang med en rådgivende avstemning, de tre med flest stemmer havnet på Kirkerådets bord. Her skal den endelige utnevninga skje i midten av november.

– Jeg vil forsøke å se hva som er viktig for meg som prest og hva jeg ser på som de viktigste oppgavene for bispedømmet. For meg handler det om folkekirke, bredde og tilhørighet. Jeg tror ingen av kandidatene vil overraske stort og jeg tror ikke at presentasjonen blir avgjørende for sjølve utnevnelsen, sier Ole Kristian Bonden som beskjedent nok sier han, som alle fem kandidatene, har 20 prosent sjanse for å bli ny biskop.