Gå til sidens hovedinnhold

Klare fronter og helt åpent valg i Elverum

Artikkelen er over 6 år gammel

Analyse av Rune Hagen, Journalist i Østlendingen

Alle førstekandidatene i Elverum er blitt grundig intervjuet i en valgkampserie i Østlendingen. Over 120 spørsmål er stilt. Svarene er interessante: de viser tydeligere fronter i elverumspolitikken enn ved valget for fire år siden, og gjør det lettere for velgerne å bestemme seg. Svarerne åpner også for at dagens posisjon kan sprekke. Enkelte sentrumspartier har i løpet av valgserien signalisert at de kan komme til å skifte side etter valget. I så fall blir det ordførerskifte i Elverum. Høyres Erik Hanstad kan bli skiftet ut med Aps Ingvar Midthun.

For fire år siden gjorde Elverum Høyre og Erik Hanstad et politisk brakvalg. Høyre pustet plutselig Ap i nakken, oppslutningen ble nesten doblet. Partiet fikk 35,9 prosent av stemmene. Hanstad suste inn som ordfører og fikk Frp, Venstre, Team Elverum og Sp med i vinnerkoalisjonen. Sps Arnfinn Uthus ble tilbudt varaordførerstillingen selv om den borgerlige koalisjonen ikke trengte støtte fra Sp.

Ap slet tungt etter lang tid med intern uro. Utbrytere hadde dannet by- og bygdelisten Team Elverum. Det var også vanskelig å få politisk has på populære Erik Hanstad som framsto som sosialdemokratisk light i mange tidligere stridssaker i Elverum (salg av e-verket, Sætre og kommuneskog)

Det meste så lyst ut. Lenge.

Men så sviktet kommuneøkonomi, og løftene om Elverum som et eiendomsskatteparadis ble forlatt. Skolestrukturen står nå for fall og er under sterkt press. Det etterlyses omfattende grep i pleie- og eldreomsorgen som kan ramme Sætre. Hanstads happy days er forbi. Den borgerlige koalisjonen knaker. Den ellers så samlende kraften, Erik Hanstad, bærer på politisk staur og har problemer med å holde stokkene samlet.

Åpenhjertige intervjuer i vår valgserie tyder på sterke indre spenninger. Frps ordførerkandidat Kersti Grindalen legger ingenting imellom når hun beskylder Arnfinn Uthus og Sp for den borgerlige kollapsen i Elverum. – Sp har ødelagt det borgerlige samarbeidet og bidratt til at vi ikke har lyktes med å forandre Elverum, sa Grindalen frustrert.

Frp-lederen anser Sp som en bremsekloss. Ingen bygdeskoler er lagt ned, Sætre består fortsatt, det ble blankt nei til konkurranseutsetting – og eiendomsskatten er i vekst. Frp og Høyre har lidd nederlag i viktige saker.

Varaordfører Arnfinn Uthus parerer kritikken, og viser til at Sp hele tiden har vært tydelig i sin bygdepolitikk. Selv ønsker han å fortsette det gode personlige samarbeidet med ordfører Erik Hanstad. Men stiller likevel et politisk ultimatum: Dersom Høyre rører grendeskolene og tukler med Sætre, er det uaktuelt for Sp å støtte Hanstad som ordfører.

Tonen mellom Sp og Frp er såpass uforsonlig at Erik Hanstad har bedt partene om å besinne seg, og advarer mot borgerlig splid. Selv vil han ikke gi noen garantier før valget. Likevel innrømmer han at det blir «vanskelig å fortsette som ordfører hvis det ikke skjer noen endring med skolestruktur, konkurranseutsetting og Sætre.» – Vi er nødt til å få til strukturelle endringer i Elverum for å spare penger og gjøre ting på en smartere måte. Ellers havner vi i Robek-registeret, og blir styrt utenfra, advarer Erik Hanstad.

Men det er advarsler som ikke gjør inntrykk på Sp, Team Elverum eller Miljøpartiet De Grønne. I sum støtter alle førstekandidatene fra disse partiene dagens skolestruktur, med et visst forbehold dersom elevtallet på Kirkeby blir for lavt. Alle tre sier også nei til konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester, og de vil opprettholde Sætre alders- og sjukehjem. Det er vanskelig å se hvordan Erik Hanstad skal overleve som ordfører dersom han står steinhardt på disse sakene og trenger støtte fra sentrumspartiene. Venstre er det eneste partiet i sentrum som støtter nedleggelse av Sætre, skolene i Sørskogbygda og på Kirkeby. Venstres nye førstekandidat, Gun Elisabeth Norstrøm har en prioritert byprofil i utviklingen av Elverum.

Etter fire år i opposisjon øyner Ingvar Midthun og Elverum Ap muligheten for et maktskifte. Men selv et godt valgresultat trenger ikke å være nok. Bildet av et maktarrogant parti sitter fortsatt sterkt hos mulige samarbeidspartier. I vår serie tok Ingvar Midthun for første gang et oppgjør med den såkalte Gråbergskulturen, som ikke minst Arnfinn Uthus reagerte sterkt på da han var varaordfører under Aps Terje Røe. – Jeg ble overkjørt av partimøtene på Gråberg. Det var de som bestemte hva Ap skulle mene. En helt håpløs måte å jobbe på, har Uthus utrykt en rekke ganger.

For første gang har Midthun gitt Uthus indirekte rett. Nå skal Aps kommunestyregruppe få mer selvstendig makt. I jakten på nye venner har Elverum Ap åpnet seg mot alle sentrumspartiene for å få makt. Båndene til SV er ikke nok for å sikre flertall. Andre grep er også gjort for å mildne konfliktnivået overfor mellompartiene. Ikke minst har den frittalende Bjørn Jarle Røberg-Larsen nærmest fått intern munnkurv for ikke å undergrave Midthuns autoritet og skape unødig støy i valgkampen.

Elverum Ap er kjent for å ha en velsmurt valgkampmaskin og desidert flest fotsoldater til å drive valgkamp. Men i møtet med velgere gjenstår fortsatt svar på mange spørsmål: Hvordan kan Ap få orden på den økonomiske krisen uten å ville gjøre grunnleggende strukturendringer, slik flere fagsjefer i kommunen har foreslått? Hvorfor går partiet inn for en skole i Søndre Elverum og tre skoler i Østre Elverum?

Ingvar Midthun feller ingen tårer når elevtallet på Kirkeby faller under 40 elever. Er det av taktiske grunner og frykt for å miste bygdestemmer at Elverum Ap ikke ofrer Kirkeby skole og heller står fast ved at det skal være en skole i hvert av de tre definerte bygdesentrene i kommunen (Heradsbygd, Hernes og Sørskogbygda)?

Selv om Eidsiva-saken oppleves som innfløkt av de fleste, er det fortsatt riper i lakken i Aps behandling av saken.

Politiske saker og – verdivalg er avgjørende for de flestes valg av parti. Men også hvem som styrer kommunen og bærer ordførerkjedet spiller inn. Ingvar Midthun higer etter skifte og har tilegnet seg viktig erfaring etter fire år i formannskap og kommunestyre, Midthun har vist samarbeidsvilje utad og har kontroll på partiet innad. Selv om Midthun føler seg klar for større oppgaver, står han overfor en utfordrende motstander. Erik Hanstad har høy personlig popularitet. Hanstad vant valget for fire år siden. Hans inkluderende lederstil er kittet i posisjonen, og helt avgjørende for at det fortsatt skal være borgerlig ordfører i Elverum etter valget. For mange framstår Hanstad mer som en representativ borgermester enn en tydelig politisk ordfører. Men Hanstad har likevel tatt tidsånden og vært klar i kampen for sjukehus, Curida, rv. 3/25 og nedleggelsen av Hera Vekst – med støtte fra hele kommunestyret.

Elverum Høyres nye listekandidat, Peer Jacob Svenkerud, har i en kronikk i Østlendingen uttrykt at årets valg er et ordførervalg. Det er en strategi Høyre vil tjene på.

Men for småbarnsforeldre som protesterer mot færre barnehageansatte, foreldre i Sørskogbygda som kjemper for å bevare skolen med over 80 elever, ansatte i pleie- og omsorg som føler arbeidsplassene truet av konkurranseutsetting eller for den saks skyld de mange som ønsker mer penger til innhold i skolen, mer satsing i Leiret og større strukturendringer, er det neppe ordførervalget som teller mest.

Da er det de politiske sakene som avgjør. Årets valg blir spennende. Velgerne får i år tydelig valg om retning.

I kveld møtes alle førstekandidatene til duell i Østlendingens lokaler. Ta turen, da vel!

Kommentarer til denne saken