(Hamar Dagblad)

– Hele Hamar skal få besøk, lover aksjonsleder Morten Midtby, rådgiver Linda Petersen og leder av Kreftforeningen i Innlandet, Berit Jevnaker.

CC-konsert

Med hjelp av russen ved Hamar Katedralskole, Storhamar videregående og Wang Toppidrett Hamar i tillegg til medlemmene i Vang Bygdeungdomslag og HamKam Yngres skal husstandene i Hamar få bøssebesøk på døra torsdag.

– Hyggelig å kunne være med og gjøre en forskjell. Det koster meg lite å bruke to timer av livet mitt til å gå med en bøsse, sier Tina Busch fra Hamar Katedralskole.

Å rekruttere frivillige bøssebærere er ingen lett sak, men skolene har klart å få på plass solide lag:

– Mange unge vil gjøre en innsats, men velger dessverre å si nei fordi det konkurrerer mot andre aktiviteter. Det er synd, mener Ayla Bonsak fra Storhamar videregående skole.

Likevel er det 124 russ på Katta og 40 russ på Storhamar videregående som stiller opp for aksjonen.

Og fra HamKam Yngres vil 350 medlemmer sørge for at aksjonen får solid drahjelp.

– Vi satser på dugnadskraften gjennom medlemsmassen vår. I tillegg til medlemmene vil HamKam-veteranene som samles til 11-kaffen bidra, sammen med administrasjonen, sier Anders Toft Engerud.

Fredag skal medlemmene i Vang Bygdekvinnelag stå utenfor Spar-butikken i Øvre Vang.

Og lørdag blir det konsert på CC Hamar med Thomas Selvaag Moss, barnekoret Filiokus, Trond Svendsen og Medelen's Request.

– Vi støtter opp om aksjonen fordi alle kjenner noen som rammes av kreft, sier senterleder Nina Utkilen. Og CC Hamar bidrar med 1 krone for hver person som besøker oss den dagen.

Lav overlevelse

I fjor samlet Kreftforeningen inn 4,4 millioner i Innlandet. Nå er målet 4,8 millioner kroner regionalt og 45 millioner kroner nasjonalt. Da vil man sette solid rekord.

– I år samler vi inn penger til kreftsykdommer med lav overlevelse, som lungekreft, kreft i bukspyttkjertelen og en sjelden type hjernekreft. Dette er sykdommer som er vanskelige å oppdage, hvor det dessverre ikke går lang tid mellom diagnose og død, sier Midtlien.

– På grunn av at så få overlever disse kreftsykdommene så har det vært ikke vært like populært å drive forskning rundt disse. Med Krafttak mot kreft-aksjonen håper vi å styre mer midler inn i forskningsmiljøer som vil gjøre en jobb rundt disse diagnosene. Dermed kan vi påvirke og gjøre framtidig kreftbehandling bedre, sier Jevnaker.

En del av pengene skal også gå til omsorgstilbud til pasienter og deres pårørende.