Klarsignal for skadefelling av ulv i flere lokale kommuner

Tirsdag ga Fylkesmannen i Innlandet klarsignal for skadefelling av én ulv i flere kommuner.