Hedvig Motzfeldt (30) ber Elverum-politikerne erklære miljø- og klimakrise

PÅ LAG: Venstres Kaare Aaneby, MDG's Hedvig Motzfeldt og Svs Eldri Svisdal vil at Elverum skla erklære miljø- og klimakrise

PÅ LAG: Venstres Kaare Aaneby, MDG's Hedvig Motzfeldt og Svs Eldri Svisdal vil at Elverum skla erklære miljø- og klimakrise

Artikkelen er over 1 år gammel

MDGs ferske andrekandidat, Hedvig Motzfeldt, vil at Elverum skal erklære miljø- og klimakrise. – VI har alle et ansvar, Elverum må ta sin del av det, sier hun.

DEL

Hun er glad for at Elverum Venstre og Elverum SV også er med på Miljøpartiets nasjonale initiativ for at kommunene skal erklære miljø- og klimakrise.

– Vi står sterkere jo flere vi er, sier Hedvig.

Initiativet kommer i form av en interpellasjon i kommunestyret 19. juni, holdt av Martin Løken på hans siste kommunestyremøte i Elverum.

Han kommer blant annet til å sitere tidigere sjef for Østerdal Garnison, Røde Kors-president og MDG-medlem Robert Mood i interpellasjonen:

– Vi vet at menneskeheten står overfor tre eksistensielle utfordringer: Atomvåpen, naturødeleggelser og konsekvenser av klimaendringene. Venter vi med å sette en ny retning, kommer vi til å stå oppe i sikkerhetspolitiske situasjoner og naturødeleggelser som gjør det vanskelig å sette en ny kurs.

Løken inviterer kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:

1. Elverum kommune erklærer miljø- og klimakrise. Kommunestyret erkjenner med dette at verdenssamfunnet befinner seg i en krisesituasjon som følge av klimaendringer og tap av biologisk mangfold og komplette økosystemer.

2: Elverum kommune oppfordrer Stortinget og Innlandet fylkeskommune til å følge opp Elverums og Hedmarks erklæring, og selv erklære miljø- og klimakrise.

3: Rådmannen bes i lys av klimakrisen og den nært beslektede biomangfoldkrisen om å prioritere klima og tiltak for bevaring av biologisk mangfold høyt innenfor alle kommunens områder. Dette inkluderer både kutt i klimagassutslipp og klimatilpasning. Også i utgangspunktet upopulære tiltak som legger kostnaden på forurenser skal vurderes. Kommunestyret ber Rådmannen arbeide for å øke forståelsen hos befolkningen for viktigheten av tiltakene.

4: For å nå 1,5 gradersmålet er vi nødt til å ta vår del av ansvaret, og Elverum kommune må halvere sine klimagassutslipp innen 2030. Kommunestyret ber om at rådmannen undersøker muligheten for at det i det pågående arbeidet med klima- og energiplan lages et kommunalt klimabudsjett, inspirert av kommuner som har dette. Budsjettet har som formål å gi kommunestyret økt kontroll med klimaarbeidet.

Artikkeltags