Får 290.000 i støtte til klimavennlig sentrumsutvikling i Løten

SKAL BLI BEDRE: Løten kommune ønsker å gjøre det mer attraktivt for sykling og gåing i sentrum.

SKAL BLI BEDRE: Løten kommune ønsker å gjøre det mer attraktivt for sykling og gåing i sentrum. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Klimavennlig sentrumsutvikling med bedre løsninger for gående og syklende er målet i Løten. Nå vil Miljødirektoratet bidra med 290.000 kroner til å komme i gang.

DEL

– Så flott, det var en god nyhet, sier plansjef Kristin Ødegård Bryhn i Løten kommune om tilskuddet fra direktoratet.

Løten kommune er allerede i gang med å planlegge for en klimavennlig satsing i sentrum; ny klima- og energiplan er ute på høring med frist 29. juni, mens arbeidet med en sentrumsplan er i startfasen.

– Nå får vi et godt bidrag inn i dette arbeidet og en mulighet til å gjøre enda mer, sier plansjefen.

Målet er å videreutvikle Løten sentrum som en levende og attraktiv møteplass, tilrettelagt for næringsliv og bolyst. Nå vil kommunen gjennomgå gamle reguleringsplaner, utrede muligheter for fortetting og finne løsninger for å gjøre det mer attraktivt for sykling og gåing i sentrum.

Til dette utredningsarbeidet blir det behov for innleid konsulenthjelp, fastslår Ødegård Bryhn.

– Vi ønsker å ha ekstra fokus på at en i framtida skal kunne bo sentralt og at innbyggerne kan gjøre sine reiser med gange, sykkel eller kollektivtrafikk.

Miljødirektoratet mottok 574 søknader til klimasatsing fra kommuner over hele landet. Det er satt av en pott på 200 millioner kroner i tilskudd i år.

Støtten skal dekke inntil halvparten av kommunens kostnader ved å innarbeide klimahensyn ekstra godt i planarbeidet.

Artikkeltags