– Fylkesrådet er opptatt av klimasaken og mener at dette er vår tids største utfordring. Derfor erklærer nå Hedmark fylkeskommune klimakrise.

– Det vil bli sendt en oppfordring til regjeringen om å gjøre det samme.Skal vi løse klimakrisen, må det komme ny politikk for å legge om fra oljeøkonomi til ny grønn industri.

– Transport en stor del av utfordringen med klimagassutslipp, og regjeringen må bidra til å legge til rette for bedre kollektivløsninger i hele landet. Det gjelder både jernbane og buss, skriver fylkesrådet i en pressemelding.

5. juni er FNs miljødag, og da viser fylkesrådet veg ved å la det være gratis å reise med buss i Hedmark denne dagen. I tillegg blir det buss for en 10-er i hele skoleferien fra 22. juni til 18. august, men denne kampanjen var planlagt fra Hedmark Trafikks side uavhengig av klimakriseerklæringen.

Når det gjelder klimautfordringen påpeker fylkesrådet at det må tas grep for å sikre flere grønne arbeiderplasser, som kan erstatte inntektene fra oljeøkonomien.