Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, har skaket opp mange med sitt spørsmål om kriteriene for de norske klimamålene må endres eller utsettes noen år. Et av klimamålene er å elektrifisere sokkelen innen 2030. Mye tyder på at vi ikke rekke å elektrifisere med havvind innen tidsfristen og da må det hentes kraft fra land. Dette vil føre til ytterligere økte strømpriser for både industri og private. Arnstad ønsker en ærlig og ikke minst realistisk debatt om det er mulig å nå klimamålet med å kutte klimagassutslippene i Norge med 55 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990. Målet vil være umulig å nå uten enten å elektrifisere sokkelen eller trappe ned aktiviteten.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. SVs stortingsrepresentant og tidligere leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, sa til NTB at det er svært uansvarlig å svekke kampen mot klimakrisen og at det er totalt uaktuelt for SV å være med på. Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte til VG at klimamålene ligger fast for Arbeiderpartiet og de skal nås gjennom samarbeid med Europa og innsats hjemme. Men Arnstad får også støtte for sine uttalelser. Fra uventet holdt. Representanter både fra miljøstiftelsen Zero og Cicero, senter for klimaforskning, er enige i problemstillingene Arnstad tar opp og ønsker mer realisme i klimadebatten hjertelig velkommen. De slipper ikke klimamålene, men mener det kan være flere veger dit.

Moralisme og manglende realisme skaper avstand, mindre forståelse og i verste fall fornektelse av klimautfordringene våre

Moralisme og manglende realisme skaper avstand, mindre forståelse og i verste fall fornektelse av klimautfordringene våre. Marit Arnstad stiller spørsmål som mange stiller seg; er alt som foreslås og settes i gang under paraplyen kutt i klima like smart? Alle må forstå og flere må engasjere seg konstruktivt dersom klimamålene skal nås. Det vil bli mye vanskeligere dersom det ikke engang skal være mulig å stille spørsmål ved realismen i målene og hvordan vi skal nå dem.