Det sier leder for servicetorget i Våler kommune, Finn David Nilsen.

Tidligere har det vært svar på telefonen i servicetorget fra 08.00 om morgenen til 15.30 på ettermiddagen.

Nå får folk svar på telefonen mellom 10.00 og 14.00.

– Døra inn i huset er åpen til vanlig tid, så de som kommer innom vil få fatt i folk med en gang. Vi har satt en ringeklokke på skranken i servicetorget. Kommer det inn noen, og ingen er til stede for å betjene dem, er det bare å trykke på knappen. Da kommer vi straks for å gi service, sier Finn David Nilsen.

For en periode

Den nye telefontiden er ikke innført for evig og alltid. Det dreier seg om en periode fram til en begynnelsen av februar. Da går man tilbake til den vanlige telefontiden.

– Det er nødvendig med opplæring av nye personer som skal betjene telefon og ta i mot folk som kommer inn. Vi vil at det skal skje fortløpende uten avbrudd. Det er derfor vi reduserer telefontiden for den nevnte perioden, sier leder for servicetorget.

– Det er ikke for å spare penger at det er redusert tid nå?

– Litt kan vi spare, men det er ikke hovedårsaken til at det blir tre - og en halv times reduksjon om dagen i noen måneder.

Nilsen forteller at det på de mest hektiske dagene er veldig mange innnom servicetorget for å få hjelp med et eller annet, eller å bli vist videre til rette instans og person i huset.

– Noen dager går det i ett. Og det er veldig viktig at det er åpent og tilgjengelig. Servicen skal forhåpentlig holdes på samme nivå selv om det blir en periode med litt kortere tid på telefonen, sier Finn David Nilsen.

Ingen klager ennå

Våler kommune har har informert om den reduserte telefontiden på sin hjemmeside. Mandag var første dagen, og i løpet av formiddagen var det ikke kommet klager på den midlertidige reduseringen av svar på telefonen.

– Vi har også telefonsvarer som opplyser om tidene. Jeg tror dette skal gå bra i den perioden det gjelder. Vi skal tilbake til vanlige tider etter opplæringsperioden, forteller Nilsen.

– Hvem er det folk helst skal ha tak i når de ringer?

– Størst trafikk er det til landbrukskontoret (for Våler og Åsnes) og tekniske tjenester når det gjelder fysiske beøk. Ellers er det jevnt stor trafikk på telefonen. Det går i perioder, sier lederen for servicetorget i Våler kommune.