Pendler skeptisk til saltekutt på riksveg 3: – All logikk tilsier at det vil bli flere ulykker

Pendler etterlyser bedre kollektivtilbud: – Om vi vil at folk skal bo her, må vi ha et kollektivtilbud.