Miljøpartiet De Grønnes Gjermund Gjestvang foreslo for kommunestyret i Elverum å se på muligheten av å etablere ei bybadstue ved Glomma, for eksempel i tilknytning til museumsrunden. Han viste til Gjøviks nye bybadstue ved Mjøsa, et samarbeid mellom kommunen, næringslivet og andre aktører. Et såkalt bylabsamarbeid med mål om økt bruk av Mjøsa for studenter og innbyggere. I Oslo, i sjøkanten ved Operaen, har badstuanlegg i ulike størrelser med forskjellige tilbud, gjort stor suksess. Badstuene har i tillegg dannet grunnlag for både mat- og konsertopplevelser i området.

Gjøvik har Mjøsa, Oslo har Oslofjorden og Elverum har Glomma. I attraktivitetsarbeidet trekkes stadig Glomma opp av hatten som en attraktivitet for byen vår. Det gjør museumsområde vårt også, omfangsrikt og midt i byen som det ligger. Men at vi ligger ved Glomma og at vi har et stort museumsområde er i seg sjøl ikke nok til å gjøre oss attraktive og generere vekst. Da må det være unikt, det kan vi bli ved å skape aktivitet som binder Elverums gode forutsetninger sammen. Aktivitet som er relevant for flere. Slik som ei bybadstue ved museet vårt og der «Hvor Glommen bred seg baner sin vei mot havet frem».

Ideen var altså ikke god nok til engang å bli vurdert, den ble skrinlagt

Midt i blinken for Elverum, skulle man altså kunne tenke. Men ikke for det politiske flertallet. Gjestvangs forslag om å be komiteen for vekst og utvikling vurdere et samarbeid med aktuelle aktører for å realisere et slik tilbud, ble nedstemt. Ideen var altså ikke god nok til engang å bli vurdert, den ble skrinlagt. Det holder ikke for en kommune som nylig har vedtatt en ny plan for attraktivitet med mål som «å involvere og engasjere våre innbyggere, frivilligheten og næringslivet og samskape et attraktivt samfunn for alle».