Kommunale bygninger skriker etter vedlikehold – etterslep på 301 millioner kroner

Kommunale bygninger i Elverum har et vedlikeholdsetterslep på 301 millioner kroner. Politikerne er bekymret, men mangler penger til å gjøre noe.