Kommunelegen med klar tale til politikerne: – Vi kan ikke vente til det eksploderer

– Vi kan være heldig og at ting kan gå bedre enn vi frykter. Men vi bør ha Haslemoen stående klar med 800 plasser den dagen det eventuelt skjer at vi har bruk for den. Det er for sent å gjøre de nødvendige forberedelser dagen det eksploderer.