Kommunelegens råd til foreldre: – Det er det viktigste punktet

Kommuneoverlege Knut R. Skulberg i Elverum er tydelig på at det er barnets allmenntilstand – og ikke symptomer – som skal være styrende for om man skal sende barna i barnehagen eller ikke.