Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen skal lære mer om gjenbruk i et EU-nettverk

Artikkelen er over 2 år gammel

Elverum kommune ble i høst medlem i et europeisk nettverk. Her skal kommunen komme med egen kunnskap om bærekraft, og lære av andre regioners erfaringer.

Det handler om miljø, om klima, om bærekraft og avtrykk i hvordan en kommune drives. For eksempel er det offentlige store på innkjøp. I Elverum kommune er innkjøpsbudsjettet på 431 millioner kroner for 2019. Av disse er 248 millioner kroner innkjøp av varer og tjenester som inngår i den kommunale tjenesteproduksjonen. 183 millioner kroner er kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, som for eksempel private driftstilskudd.

– I det interregionale nettverket vil vi lære hvordan andre kommuner og regioner i Europa gjør sine innkjøp med så lavt klimaavtrykk som mulig. Det handler om å bruke grønne produkter, at de lar seg gjenvinne, eller aller helst er gjenvunnet, slik som papir og plast og så videre, sier Alf Kristian Enger, seniorrådgiver i Regionrådet for Sør-Østerdal.

Målet er at ressursene forblir i økonomien lengst mulig

Han er også kommunens mann i det nye prosjektet som heter CircPro, en forkortelse for «Smart Circular Procurement». Elverum kommune er partner i Interreg Europe-prosjektet om sirkulær økonomi og offentlig innkjøp.

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål.

– Det er viktig å lære hva som er den beste politikken. Da er det nyttig å høre hvilke andre erfaringer som er gjort, sier Enger.

– Elverum kommune er allerede gode på å bygge bærekraftig, slik som bruk av massiv tre-løsninger i Ydalir, Hanstad og Lillemoen. Men vi kan som kommune fortsatt bli bedre i byggesektoren, sier han.

Vedtatt av politikerne

– Er det mye å hente på offentlige innkjøp?

– De offentlige innkjøpene er enorme, og er dermed en meget tung aktør i samfunnet. Derfor er det viktig å se på kravene til offentlig innkjøp, sier Enger.

Det er formannskapet som har vedtatt at Elverum skal ha en internasjonal strategi, der målsettingen er at Elverum som lokalsamfunn er bevisst sin rolle som internasjonale kommune. Et av virkemidlene er å være aktiv i utvalgte europeiske prosjekt i EU og EØS.

– Det er viktig å se hva vi kan være av andre, og ikke bare sitte og ruge bak egen skigard. Vi har mye å lære av andre, og ikke bare lære bort. Vi er en del av noe større, sier fungerende ordfører Arnfinn Uthus (Sp).

Foruten Elverum kommune, som er Norges eneste kommune som er med, er det 11 andre regioner og aktører med i prosjektet. Det vil vare i tre pluss to år, og er sjølfinansierende.

Kommentarer til denne saken