Han får den ikke på 60-årsdagen i dag, men gir ikke opp håpet om at de tre kommunene slår seg sammen en gang i nær framtid.

– Det er bedre å være sin egen lykkes smed enn at Solør-kommunene blir utkanter i andre kommuner som sliter og har nok med seg selv og sitt. En Solør-kommune med rundt 15.000 innbyggere vil bli en spennende enhet. Jeg skjønner at det er mye følelser med i bildet i forhold til en slik sammenslåing. Men de må ikke få ta overhånd, sier Heiberg, ekte solung fra Gjesåsen, bosatt i Våler og veldig engasjert i og opptatt av Solør-kommunenes framtid.

Han kjenner samfunnet fra de fleste sider, som tidligere direktør ved Forestia og som banksjef.

Liv laga for Solør

Han er overbevist om at det man ønsker å skape, må man selv sørge for å få til. Han viser til det bedrifter som Flisa Trykkeri og Klubben har fått til.

– Sats på Solør. Det er liv laga hvis man vil. Det er ikke snakk om store avstander i Solør, og det er ikke ofte en innbygger besøker et kommunalt kontor i dag. Det er to ting til man må sørge for, å passe på de bedriftene man har og ikke ta for gitt at de lever til evig tid av seg selv. Man må også passe på at riksveg 2 forblir en stamveg. Faller den ut som stamveg, drar det med seg negativ utvikling som mindre vedlikehold og etter hvert mindre trafikk, sier Heiberg.

Han kan berolige med at Sparebanken Hedmark ikke har noen planer om endringer i negativ retning når det gjelder sin virksomhet i Solør.

– De fleste store bedrifter i Hedmark og Solør blir kjøpt opp utenfra. Det har i flere tilfeller vært en gjennomgangstrend med oppkjøp, nedbygging og nedleggelse. Vi gjør det motsatte, sier banksjef Richard Heiberg.

Skal stå på

Selv har han ingen andre planer enn å stå på videre i jobben. Han er frisk, opplagt og har hendene fulle med jobb.

– Jeg har verdens mest spennende jobb. Den ble ikke mindre interessant med oppkjøpet av en bank i Oslo. Vi blir nå den tredje største ordinære sparebanken i Norge. Det er så mye spennende hver dag og inn i framtida at jeg i alle fall akter å holde på til jeg er 65. Jeg vil leve opp til intensjonen om å stå lengre i jobb, sier sjefen for banken som årlig håndterer mange milliarder, flere av dem i Solør.

– Og jeg håper virkelig at Solør blir en enhet som vil trekke innbyggere til en slik kommune med fin natur, hvor det er billig å bo og billig å bygge. Og der det forhåpentligvis vil bli skapt nye arbeidsplasser, noe Solør selv må ta tak i, sier Richard Heiberg.

Mye jobb venter for han i årene framover, men også litt fritid til å restaurere gamle militærbiler.