Hammerfest og Kvalsund er de eneste kommunene i Nord-Norge som på egen hånd har bestemt seg for å gå sammen, skriver Klassekampen. Men bare i Finnmark kan seks andre kommuner bli tvunget inn i permanent partnerskap med en nabo, selv om innbyggerne har sagt et klart nei. I Loppa ville 85 prosent fortsette alene, men de kan ende opp som en del av Alta.

– Fraflyttingen vil ikke skje over natten. Men over tid vil særlig de ytre bygdene bli fraflyttet, og så kommer vel kommunesenteret etter, sier Anne-Tove Wilhelmsen, som leder Loppa Arbeiderparti. Gamvik og Lebesby kan også bli slått sammen, og det samme gjelder Trana og Nesseby. I sistnevnte kommune sa 70 prosent nei til sammenslåing, men om de skulle slås sammen, var det solid flertall for å gå til Sør-Varanger og Kirkenes.

Også i Troms vurderer Fylkesmannen å anbefale kommunesammenslåinger, men de vil informere kommunene før de går offentlig ut med noen mulige konstellasjoner.

I Hedmark er det derimot ingen som skal tvinges til å slå seg sammen – selv om det heller ikke der var noen som gikk inn for frivillige fusjoner.