Mandag la Johnsen fram sin vurdering av kommunereformprosessen. Han vil ikke foreslå å slå sammen noen kommuner med tvang i Hedmark. Årsaken er respekt for det kommunale selvstyret. Det er ikke enighet lokalt noen steder i Hedmark om sammenslåinger.

At Johnsen ikke kommer med forslag om sammenslåinger, betyr ikke at han ikke har noen anbefalinger. I brevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Johnsen mange synspunkter på vegen videre for kommunene i Hedmark.

Kunne blitt en ledende kommune

Han mener blant annet at en felles kommune i Hamarregionen (Hedmarken) ville ha blitt en kraftfull og ledende kommune også i nasjonal sammenheng. Siden det synes umulig å slå sammen Hamar, Ringsaker, Stange og Løten nå, påpeker Johnsen at en sammenslåing av Hamar og Stange kan være et alternativ.

Engerdal bør se til Trysil

Johnsen mener videre Engerdal bør slå seg sammen med Trysil.

– Engerdal har hatt en stor befolkningsnedgang de 10 siste årene på opp mot 13 prosent og har nå om lag 1.300 innbyggere. På sikt er det Fylkesmannens oppfatning at Engerdal bør danne ny kommune sammen med Trysil. Etablering av et omfattende interkommunalt samarbeid er uansett nødvendig, heter det.

Om Stor-Elvdal heter det at denne kommunen har behov for å gjøre nye grep for å sikre tjenestetilbudet i framtiden og er avhengig av forpliktende interkommunalt samarbeid eller sammenslåing.

Elverum og Åmot har mye felles

– Elverum er stor nok til å klare seg selv. Over tid bør Åmot og Elverum ta sikte på å etablere en felles kommune. Begge er sentrale kommuner for Forsvaret og begge har en sentral rolle i Høgskolen i Hedmark. Disse kommunene er samme bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med Våler. Det er delte oppfatninger i Våler kommune om eventuell sammenslåing skal skje nordover mot Elverum, eller ved å bygge en ny Solør-kommune, sier Johnsen. Han trekker fram at Våler og Åsnes utarbeidet en intensjonsavtale om å etablere Solør kommune. Han mener det bør arbeides videre i den retningen.

Tynset, Alvdal og Tolga som en kommune?

I Nord-Østerdal peker Johnsen på en mulig sammenslåing av Tynset, Tolga og Alvdal.

– Det er relativt korte avstander mellom kommunene langs Glomma og Rørosbanen, mens det er mer utfordrende i forhold til Folldal og Rendalen. Begge disse kommunene har lavt og synkende folketall. Rendalen er Sør-Norges største kommune i areal (3.178 kvadratkilometer). En mulig framtidig løsning kan være en sammenslåing mellom Tynset, Tolga og Alvdal og etablering av et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom den nye kommunen og Folldal og Rendalen. Tynset som regionsenter bør påta seg en lederrolle i forbindelse med et slikt arbeid. Os kommune bør på sikt inngå i nye Røros kommune i tråd med intensjonsavtalen som ble inngått. Dette vil i så fall medføre en justering av fylkesgrensen mellom Hedmark og Sør-Trøndelag, heter det.